V četrtek, 19. 10., 9. 11. in 16. 11. 2023 sta predstavnici Informacijske točke EUROPE DIRECT Savinjska, ki deluje v okviru Celjskega mladinskega centra in skrbi za informiranje o tematikah, vezanih na Evropsko unijo v Savinjski regiji, izvedli poučno delavnico za dijake 2. letnika, čigar namen je seznanjenje z osnovnimi dejstvi o Evropski uniji. Dijaki so na uri modula odprtega kurikula Jaz in svet igrali družabno igro »EU namigi« s katero so preverili svoje znanje o Evropski uniji.

Skip to content