SLOVENSKI PROSTOR – PROSTOR PRIHODNOSTI

PROJEKT:   ZRCALNE SKULPTURE MESTA – mestnehiši.CE 

PRED (PO) STAVITEV PROTOTIPA MESTNE HIŠICE
Gubčeva ulica, Celje
8.–20. oktober 2014

Kako (p)oživiti ulični prostor?  Katere so kvalitete danega prostora?
Kaj mesto naredi privlačno? Kakšna naj bi bila podoba celjskih mestnih ulic v prihodnosti?

Vsa ta vprašanja smo si zastavljali na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje ob izdelavi projekta ZRCALNE SKULPTURE MESTA, h kateremu smo pristopili na pobudo Mestne občine Celje. Ob oživljanju in prenavljanju starega mestnega jedra je zelo pomembna tudi podoba začasnih mestnih hišk, ki se postavljajo ob različnih priložnostnih in prireditvah v mestu – ob božično-novoletnem sejmu, prodaji kostanja, Podeželju v mestu …  Dijaki so pod mentorstvom učiteljice strokovnih modulov arhitektke Tanje Barle sodelovali pri izdelavi prototipa mestne hiške, ki bo prvič poizkusno postavljena v mestni prostor v okviru projekta Mesec prostora.
Glavni namen projekta je izobraževanje dijakov o pomenu in prepoznavanju kakovostnega javnega prostora; obenem pa razvijanje njihovega  odnosa do prostora in zmožnost prepoznavanja problematike ter predvsem snovanje in realizacija rešitve.
Rezultat projekta je prikaz prostorske vizije mestnega prostora prihodnosti ter oblikovanje in izvedba prototipa mestne hišice. Projektno povezovanje šole in Mestne občine Celje je pozitivno za vse sodelujoče – šola se odziva na konkretne aktualne naloge, demonstrira praktično znanje in se promovira, Mestna občina Celje pa dobi prototip hiške, ki je lahko osnova za nadaljnji razvoj projekta.

ZRCALNE SKULPTURE MESTA so majhne stavbe, ki naj bi bile začasno postavljene v mestni ulični prostor prihodnosti. Zasnovane so z namenom, da bi privabile ljudi v mesto in tako ponovno animirale mestni prostor. Imajo poslovno-prodajno funkcijo, ki naj bi temeljila predvsem na ponudbi (promoviranju) regionalnih prehrambnih in obrtnih produktov.

IDEJA = REFLEKSIJA, saj je osnovna zamisel ob snovanju novih malih urbanih stavb zrcaljenje okolice (okoliških hiš v uličnem nizu) na fasadno površino hiške. Gre za idejo popolne interakcije z okoljem oziroma odzivnost arhitekturne preobleke na raznovrstno mestno dogajanje. V novoletnem času bi zrcalne skulpture z zanimivi odsevi svetlobne okrasitve mesta tvorile nov aktivni arhitekturni element. Urbane male stavbe bi tako z zrcalnim efektom poživljale ulično dogajanje ob vseh mestnih dogodkih.

ZASNOVA – mestna hiška ima zunanje tlorisne mere 2 m x 2 m in se konično oži proti stojni površini. Stoji na lesenem podstavku, je 15 cm dvignjena od tal, v višino meri 3,20 m. Konstrukcija je montažna in v celoti lesena, sestavljena iz tramičev in OSB-plošč, na katere so na zunanji strani prilepljene plošče – prometna ogledala. Notranjost je, kot kontrast hladnemu zunanjemu plašču, popolnoma lesena (panelne plošče) in opremljena z razstavnimi policami in s prodajnim pultom. Razgiban geometrijski volumen ostrih oblik in zrcalna preobleka ustvarjata »futurističen izgled« in se spogledujeta z idejo o pohištvenem elementu ulice ali mestni skulpturi .

POSTAVITEV V PROSTOR je nastala na osnovi analize in razmisleka o pomanjkljivostih dosedanjih primerov ter pregledu uspešnejših rešitev. Zasnovali smo izrazito enolinijsko in razpršeno postavitev hišk, ki omogoča nakupovanje – promenado po dveh straneh, možni so tudi prehodi med hiškami. Postavitev z zamiki ustvarja manjša zaprta območja – mini trge, predvsem pa dopušča vizualni kontakt z obstoječimi izložbenimi vitrinami, ki so pomemben člen vsakega mestnega ambienta.  S tako postavitvijo dobimo zračen in odprt ulični prostor, linijska kompozicija hišk pa poveže mestne ulice v celoto. Hiške so majhne in se take bolje prilagodijo in zlijejo z okolico. Predvsem pa omogočajo organizacijo tudi v gručastih kompozicijah, ki se lahko sestavljajo na mestnih trgih.

Galerije:
Zasnova, makete, računalniški modeli
Foto vizualizacija hiši.ce
Gradnja hiši.ce
Prevoz in postavitev Hiši.ce
Postavljena hišica
Nočne slike hišice

Skip to content