Pri izvedbi kulturnega dneva, 10. 2., so dijaki raziskovali pomembnejše kulturno – zgodovinske znamenitosti domačega kraja.

Slovenski prostor je bil stičišče in križišče pomembnih prometnih poti, ki so povezovale posamezne dele Evrope. Na našem ozemlju so se križali številni kulturni vplivi in prepletali alpski, sredozemski in panonski svet. Kulturno – zgodovinske znamenitosti so pomembne za politično, vojaško, socialno in gospodarsko zgodovino, za zgodovino prometa, trgovine, znanosti in tehnike.

Med nje štejemo ostanke mestnih jeder, trgov, ulic in vasi, rojstne hiše pomembnih umetnikov, pomembne stavbe, ki pričajo o kulturnem in gospodarskem razvoju v preteklosti in so usodno povezani z naravnim okoljem kraja.

Kulturno – zgodovinske znamenitosti delimo na:

  • naselbinske kulturno – zgodovinske spomenike; na primer ostanki mest, obzidij s stolpi, ozkih ulic in hiš, mostov;
  • ostanke bivališč; gradovi, meščanske in kmečke hiše;
  • sakralne znamenitosti; cerkvene stavbe, samostani; Žička kartuzija, Gora Oljka;
  • zgodovinske spomenike, ki so vezani na gospodarstvo; kašče, vodni mlini, žage, stari rudniki, ostanki obratov kovinske industrije;
  • umetniške stvaritve in dela; freske, umetniške slike, nagrobni kamni, kužna znamenja, spominske plošče, spomeniki znanih osebnosti in dogodkov.

 

Nekaj znamenitosti, ki so jih dijaki obravnavali, objavljamo tukaj.

Kulturni Dan

Kulturni Dan 10 2 2021 Damjan Kovacg2a

Skip to content