Na informativnih dnevih nam pogosto zastavljajo vprašanja o možnostih nadaljevanja izobraževanja po končanem srednješolskem izobraževanju v naših programih.

Zato smo pripravili

  • diagram o možnostih nadaljevanja izobraževanja in
  • tabelo s podatki o tem, na katero fakulteto so se nameravali vpisati naši dijaki, ki so se izobraževali v programih gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik v obdobju od 2018 do 2020.

Možnosti nadaljevanja šolanja

  • Zaključeno srednje strokovno izobraževanje s poklicno maturo (gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik) omogoča neposreden vpis v vse programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje, z opravljeno poklicno maturo in dodatnim (petim) maturitetnim izpitom splošne mature pa na nekatere univerzitetne študijske programe. Na šoli izvajamo dodatne priprave za matematiko in angleščino.

Po uspešno zaključenem dodiplomskem študijskem programu (visokošolskem ali univerzitetnem) lahko kandidati nadaljujejo z izobraževanjem na podiplomskem študijskem programu druge bolonjske stopnje in pridobijo naziv magistra stroke. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v podrobnih razpisnih besedilih fakultet.

  • Po končanem srednjem poklicnem izobraževanju, ki traja 3 leta (tesar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar), lahko izobraževanje nadaljujejo v dveletnem programu PTI (poklicno tehniško izobraževanje); večina jih nadaljuje v programu gradbeni tehnik.
  • Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju, ki traja dve leti (pomočnik pri tehnologiji gradnje), je dijakom priznana osnovnošolska izobrazba in lahko nadaljujejo izobraževanje v kateremkoli izobraževalnem programu srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.

 

Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnika programa gradbeni tehnik po končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020)

Odločitev za nadaljnje šolanje dijakov zaključnega letnik programa okoljevarstveni tehnik po končanem srednješolskem izobraževanju (skupno v letih 2018, 2019, 2020)

Skip to content