Projekt partnerstva
Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja in podjetja Lumar

Gradnja vzorčnega objekta nizkoenergijske gradnje – hiše NEVA
(NizkoEnergijska Vzorčna Arhitektura)

 

 

PROJEKT »AKTIVNA ŠOLSKA URA V POČITNIŠKI HIŠKI«

V letošnjem šolskem letu zaključujemo gradnjo vzorčne nizkoenergijske hiše Neve. Ker je hiša zasnovana kot vzorčni demonstracijski model, jo želimo uporabiti pri pouku oz. izobraževanju nove generacije naših dijakov.

V programu gradbeni tehnik bomo v okviru predmeta projektiranje stavb izdelali načrte notranje preureditve. Glavno izhodišče pri načrtovanju bo preoblikovanje notranje podobe z drugačnimi (še neuporabljenimi) materiali. Izdelali bomo tehnične načrte, papirne modele in računalniške tridimenzionalne izrise novega interierja. Notranji interier se bo menjaval v skladu z učnim načrtom posameznih programov.
Dijaki v triletnem poklicnem programu (zidar, tesar, suho montažer ter pečar-polagalec keramičnih oblog) bodo izpopolnjevali obrtniško izvedbena znanja, spretnosti in tehnike pri realizaciji (izbrane) nove notranje ureditve.

Posebno pozornost bomo letos posvetili tudi ureditvi okolice NEVE. Z dijaki programa okoljevarstveni tehnik v sodelovanju z programi Eko šole bomo pripravili in izvedli projekt okoliške ozelenitve in ureditve poti.

V obdobju načrtovanja nove podobe, ko se ne bodo izvajala gradbena dela, bomo izvajali promocijske oglede in predavanja za manjše skupine. Vsi učitelji bodo v NEVI pripravljali »aktivno šolsko uro v počitniški hiški«. Koordinator prenove je Tanja Barle.

AKTIV UČITELJEV »NEVA«

Aktiv učiteljev »NEVA« načrtuje in usklajuje naloge in aktivnosti v vzorčni nizkoenergijski hiši Neva. V aktiv so vključeni učitelji programa Gradbeni tehnik in Okoljevarstveni tehnik ter učitelji  gradbenih delavnic.

Gradbeno-izvedbene naloge:

  • Dokončanje del v hiši (keramika v kopalnici, obloga vhodnih stopnic s keramiko, izvedba konstrukcije za namestitev projektorja, zunanja osvetlitev).
  • Izdelava manjših lesenih pisalnih mizic.
  • Zunanja ureditev dostopa do hiše; ukinitev parkirnega prostora pred vhodom in postavitev dostopne poti do vhoda.

 

Stalne naloge:

  • Izvajanje pouka v manjših skupinah pri splošnih predmetih slovenščine in angleščine.
  • Izvajanje pouka v okviru predmeta jaz in svet v 2. letniku.
  • Načrtovanje in izvajanje nalog, ki se nanašajo na zunanjo ureditev območja okoli hiše pri predmetih gospodarjenje s prostorom v 3. letniku in varstvo okolja v 2. letniku.
  • Izdelovanje izmer, izrisov konstrukcijskih elementov, detajlov hiše in izdelava predloga – načrta nove prostorske ureditve in finalizacije notranjosti hiše pri predmetu projektiranje stavb v 4. letniku.
  • Izračun količin uporabljenega materiala in dela pri izvedbi hiše izdelujejo dijaki pri predmetu kalkulacije v 3. letniku.
  • V hiši bomo izvedli različne razstave ob tekočih aktualnih dogodkih.

Hiša je vseskozi primerno vzdrževana in tako na razpolago ogledom in promocijskim aktivnostim.

 

Slike otvoritve NEVE si lahko ogledate na tej povezavi.
Na tej povezavi lahko sledite poteku gradnje.

Skip to content