V sredo, 10. 2., bo kulturni dan. Dijaki vseh oddelkov boste obravnavali kulturno – zgodovinske znamenitosti domačega kraja.

Navodila za izvedbo je pripravil in vam jih bo posredoval učitelj Milan Andrić.

Slovenski prostor je bil stičišče in križišče pomembnih prometnih poti, ki so povezovale posamezne dele Evrope. Na našem ozemlju so se križali številni kulturni vplivi in prepletali alpski, sredozemski in panonski svet. Križali so se vplivi različnih ljudstev, kultur in navad, ki se odražajo tudi v zgodovinskih znamenitostih našega prostora.

Verjetno ste obravnavali znamenitosti v vašem okolju že v osnovni šoli; v sredo jih obnovite in poiščite še nove.

Potrudite se, da boste dan lepo preživeli.

Skip to content