Skupnost okoljevarstvenih šol Slovenije je 6. februarja v Ljubljani na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli organizirala strokovni posvet Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir.

V prvem delu posveta nam je predavala dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete Ljubljana o podnebnih spremembah – kako jih omiliti in kako se jim prilagoditi. V drugem delu pa je potekala okrogla miza z naslovom Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir. Moderator programa je bil glavni urednik Zelene Slovenije, Jože Volfand, v razpravi pa so sodelovale dr. Martina Zbašnik Senegačnik s Fakultete za arhitekturo Ljubljana, gospa Jana Miklavčič z Ministrstva za okolje in prostor, in gospa Urška Zgojznik, predstavnica Ekologov brez meja.

Strokovno srečanje je bilo namenjeno dijakom in učiteljem vseh okoljevarstvenih šol Slovenije. Našo šolo so pod mentorstvom Janje Čuvan in Arnolda Ledla zastopali dijaki programa okoljevarstveni tehnik: Mark Filip Mlakar iz 1. b, Špela Zupanc in Nejc Perdih iz 2. b, Špela Dragovan in Andrej Bantan iz 3. b ter Nuša Bobik in David Starčevič iz 4. b, in dijaki programa gradbeni tehnik: Urh Brezovšek, Tomaž Jakš in Domen Mrgole iz 4. a. Nova spoznanja so sodelujoči dijaki prenesli tudi svojim sošolcem.

 

Skip to content