Zadnji dan pouka smo na naši šoli želeli preživeti nekoliko drugače kot prejšnja leta, zato smo v goste povabili reparja 6packČukurja.

Po uvodni himni je dijakinja Maja Ribič najprej prebrala pesem o Sloveniji, nato sem dijakom spregovorila o pomenu praznika in njegovi veličini z namenom, da bi v njih prebudili spoštovanje do lastne države in hkrati tudi spoštovanje do vseh njenih državljanov. Le tako lahko namreč upamo in verjamemo, da »bodo mladi zdravo samozavestni, hkrati nacionalno strpni, brez kakršne koli potrebe po poniževanju drugih narodov, saj je to nujno v svetu, ki je čedalje bolj globalen in kjer na istem prostoru sobivajo pripadniki različnih narodov oziroma etničnih skupin.«

V nadaljevanju je dijake, profesorje in gosta nagovoril ravnatelj Arnold Ledl, nato pa je s svojim nastopom zadnji dan pouka popestril repar 6packČukur.

 

Skip to content