V letošnjem šolskem letu zaključujemo gradnjo vzorčne nizkoenergijske hiše Neve. Ker je hiša zasnovana kot vzorčni demonstracijski model, jo želimo uporabiti pri pouku oz. izobraževanju nove generacije naših dijakov.

 

V programu gradbeni tehnik bomo v okviru predmeta projektiranje stavb izdelali načrte notranje preureditve. Glavno izhodišče pri načrtovanju bo preoblikovanje notranje podobe z drugačnimi (še neuporabljenimi) materiali. Izdelali bomo tehnične načrte, papirne modele in računalniške tridimenzionalne izrise novega interierja. Notranji interier se bo menjaval v skladu z učnim načrtom posameznih programov.

 

Dijaki v triletnem poklicnem programu (zidar, tesar, suho montažer ter pečar-polagalec keramičnih oblog) bodo izpopolnjevali obrtniško izvedbena znanja, spretnosti in tehnike pri realizaciji (izbrane) nove notranje ureditve.

 

Posebno pozornost bomo letos posvetili tudi ureditvi okolice NEVE. Z dijaki programa okoljevarstveni tehnik v sodelovanju z programi Eko šole bomo pripravili in izvedli projekt okoliške ozelenitve in ureditve poti.

 

V obdobju načrtovanja nove podobe, ko se ne bodo izvajala gradbena dela, bomo izvajali promocijske oglede in predavanja za manjše skupine. Vsi učitelji bodo v NEVI pripravljali »aktivno šolsko uro v počitniški hiški«. Koordinator prenove je Tanja Barle.

Skip to content