Za dijake Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja bo razdeljevanje učbenikov potekalo v četrtek, 3. septembra 2020, po naslednjem razporedu:

  

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

9.00

9.10

9.20

G1A

G1B

G1C

G1D

G1E

G2A

G2B

G2C

 

9.30

9.40

9.50

10.10

10.20

G3A

G3B

G3C

G4A

G4B

 

Učbeniki iz učbeniškega sklada se bodo razdeljevali v učilnici A-01a, vsak oddelek ima točno določen začetek razdeljevanja. V oddelku določite dijaka, ki bo na dan razdeljevanja opozoril učitelja tekoče ure na čas, tako da bodo dijaki točno prišli v učilnico A-01a.

 

Zaradi tekočega izvajanja podeljevanja učbenikov prosim dijake, da se pred učilnico ne zadržujejo že pred določenim terminom oz. ne zamujajo razdeljevanja.

 

Dijaki 1. letnika se ne poznajo med sabo, zato se naj že v razredu postavijo po abecedi, da ne izgubljamo časa pri razdeljevanju.

 

Kompleti učbenikov se bodo izposojali na podlagi seznama prejetih plačil iz računovodstva oz. fotokopije položnic.

 

 

Ravnateljica

Irena Posavec

Skip to content