Mednarodni projekt SKILLCO se izvaja v štirih državah članicah EU, in sicer v Belgiji, Nemčiji, na Madžarskem in v Sloveniji. Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+, bo potekal od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2019.

 

Vodi ga  GZS–ZGIGM. Na spletni strani SKILLCO.EU so objavljene novice o projektu.

 

Partnerji projekta
1.    GZS-Zbornica gradbeništva in gradbenih materialov (Slovenija) / GZS-ZGIGM / – VODILNI PARTNER oz. koordinator www.gzs.si/zgigm

 1. Šolski center Celje (Slovenija); Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja /       https://gvo.sc-celje.si/erasmus-projekt-skillco/
 2. Center RS za poklicno izobraževanje (Slovenija) / CPI / www.cpi.si
 3. Westdeutscher Handwerkskammertag (Nemčija) / WHKT / www.whkt.de
 4. Ausbildungszentrum der Bauindustrie Kerpen (Nemčija) / BFW NRW / www.abz-kerpen.de
 5. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (Madžarska) / ÉVOSZ / www.evosz.hu
 6. Kecskeméti Szakképzési Centrum (Madžarska) / KSZC / www.oktatas.hu
 7. European constuction Industry Federation (Belgium) / FIEC / www.fiec.eu

 

V času izvajanja projekta bodo identificirana in opredeljena 4 najpogostejša manjkajoča znanja oz. veščine.
Končni produkti projekta bodo prispevek k razvoju gradbene stroke. Ne nazadnje bodo rezultati sodelovanja različnih institucij (zbornic, malih, srednjih in velikih gradbenih podjetij in aktivnih sektorskih izobraževalnih institucij ipd.) predstavljali najboljši možen odziv/odgovor na nove, sodobne zahteve po znanju, predvsem z osveženimi učnimi vsebinami, ki bodo tako učencem kot zaposlenim v gradbeništvu ponudili možnost, da nadgradijo in pridobijo nova uporabna znanja ter veščine, tudi s pomočjo nove inovativne mobilne aplikacije.
Vsi zastavljeni projektni cilji so za gradbeni sektor velikega pomena, saj je ravno za to panogo značilna izredno visoka mobilnost/prehajanje delavcev med državami EU, med drugim tudi zaradi iskanja boljših delovnih pogojev, plačila za delo, na strani delodajalcev pa iskanj

oziroma povpraševanje po bolje usposobljenih delavcih za skoraj izključno projektno naravnano delo.
Projekt zahteva sodelovanje vseh partnerskih institucij in tudi aktivno sodelovanje ciljne javnosti (torej predstavnikov podjetij, učiteljev stroke in praktičnega pouka, nacionalnih regulativnih partnerjev, gospodarske zbornice in bivših dijakov).

 

Izvajanje zastavljenih nalog bo potekalo po delovnih sklopih, in sicer:

 • Identifikacija in opredelitev kompetenčnih vzeli ter izobraževalnih potreb oz. potreb po dodatnem usposabljanju v gradbeništvu,vključujoč oblikovanje kurikuluma, učnih enot za dijake in zaposlene v panogi, izbor aktivnosti in kreiranje sodobnih učnih gradiv za neposredno uporabo v gradbeništvu;
 • Razvoj in implementacija dveh (evropskih) izobraževalnih modulov(Modul A: dopolnjen kurikulum s programi za identificirane manjkajoče veščine, namenjen dijakom v okviru rednega šolanja; Modul B: praktična usposabljanja za zaposlene v podjetjih);
 • Pilotno testiranje novo oblikovanih/razvitih izobraževalnih modulov(tudi s pomočjo mobilne aplikacije);
 • Razvoj večjezične mobilne aplikacijeza usposabljanje in izobraževanje identificiranih kompetenčnih vrzeli pri gradbenih delavcih s 4. izobrazbeno stopnjo;
 • Širjenje(diseminacija) novo razvitih izobraževalnih materialov, kurikuluma, mobilne aplikacije;
 • Pomemben del predstavlja tudimerjenje kakovosti in evalvacija vsebine oz. rezultatov projekta.

 

Z mednarodnim projektom do najnovejših znanj v izobraževanju za gradbeno stroko

Dogodki in novice:

Skip to content