MAJ 2021

 

Torek, 11. 5. 2021

·        rok za oddajo seminarskih nalog za poklicno maturo – PoM; 4.b; 4.a – 14. 5. 2021

Četrtek, 20. 5. 2021

 

·        zaključevanje ocen za dijake zaključnih oddelkov: G-4. a, G-4. b, G-3. c in G-2. d.

·        razredne ure za dijake zaključnih oddelkov, oddaja prijavnic za popravne izpite spomladanskem  roku

·         redovalna konferenca za dijake zaključnih oddelkov ob 13.30

 

Petek, 21. 5. 2021

·         delitev spričeval in obvestil dijakom zaključnih oddelkov

·         pisni preklic prijave k PoM (razrednik, tajnik PoM)

·         predaja ključa

Od ponedeljka, 24. 5. 2021,

do četrtka, 27. 5. 2021

·         priprava na poklicno maturo in zaključni izpit

Od ponedeljka, 24. 5. do srede, 26. 5. 2021

·         izboljševanje ocene za dijake zaključnih oddelkov

·         popravni izpit za dijake zaključnih oddelkov

Sobota, 29. 5. 2021

·         PoM – ANJ (pisno); dodatni razpored

 

JUNIJ 2021

Ponedeljek, 31. 5. 2021

·         PoM – SLO (pisno)

Sreda, 2. 6. 2021

·         zaključek pouka in seznanitev z zaključki ocenjevanja za dijake oddelkov:

G-1. c, G-2. c, G-3. b

Četrtek, 3. 6. 2021

·         pričetek PUDa za dijake oddelkov: G-1. c, G-2. c, G-3. b

Sobota, 5. 6. 2021

·         POM – MAT (pisno)

Ponedeljek, 7. 6. 2021

·         zaključni izpit- ZI – SLO (pisno)

Torek, 8. 6. 2021

·         ZI – pričetek praktičnega dela in SLO (ustno); podroben razpored

Sreda, 9. 6. 2021

·         zaključek pouka in seznanitev z zaključki ocenjevanja za dijake odd.: G-2. a, G-2. b, G-3. a

Četrtek, 10. 6. 2021

·         GOB, OKV (pisno)

·         pričetek PUDa za dijake oddelkov: G-2. a, G-2. b, G-3. a

Od ponedeljka, 14. 6. 2021,  do srede, 23. 6. 2021            

·         PoM – ustno (poseben razpored)

Torek, 15. 6. 2021

·         delitev zaključnih spričeval ZI

Od srede, 16.6. 2021,

do ponedeljka, 21.6. 2021

·         vpis v 1. letnik – prvi krog

Torek, 22. 6. 2021

·         zaključevanje ocen za nezaključne oddelke, razredna ura (seznanitev z ocenami, oddaja prijav za popravne izpite v junijskem roku, vročanje vpisnic

Sreda, 23. 6. 2021

·         redovalna konferenca za dijake nezaključnih oddelkov

·         vnos ocen in drugih podatkov (sklepi konference – razrednik)

·         zaključek PUDa

Četrtek, 24. 6. 2021

·         proslava in delitev spričeval in obvestil vsem dijakom nezaključnih letnikov

·         pobiranje vpisnic dijakov

Petek, 25. 6. 2021

·         praznik

Sreda, 30. 6. 2021

·         pričetek popravnih izpitov

 

JULIJ 2021

Četrtek, 1. 7. 2021

·         popravni izpiti

Petek, 2. 7. 2021

·         popravni izpiti

·         konferenca po popravnih izpitih

·         delitev spričeval in obvestil po popravnih izpitih (razrednik)

·         ODDAJA PRIJAV za popravne izpite za jesenski rok (razrednik)

Sreda, 7. 7. 2021

·         seznanitev kandidatov z uspehom na PoM – slovesna podelitev diplom o opravljeni PoM

·         prijava na PI iz PoM

Ponedeljek, 12. 7. 2021

·         delitev obvestil o uspehu za dodatni predmet na splošni maturi

 

AVGUST 2021

Sreda, 18. 8. 2021

·         popravni izpiti za zaključne letnike

Četrtek, 19. 8. 2021

·         popravni izpiti

Petek, 20. 8. 2021

·         popravni izpiti

·         oddaja seminarskih nalog za PoM

·         delitev spričeval in obvestil dijakom zaključnih letnikov

Ponedeljek, 23. 8. 2021

·         popravni izpiti

·         konferenca po popravnih izpitih

·         delitev spričeval in obvestil (razredniki)

Od torka, 24. 8. 2021, do srede, 3. 9. 2021

·         pričetek PoM – jesenski rok; dodatni razpored

Torek, 24. 8. 2021

·         pričetek ZI; SLO (pisno); dodatni razpored

Sreda, 1. 9. 2021

·         pričetek pouka v šolskem letu 2021/2022

 

Opomba:

Dodatni maturitetni izpit – datumi so objavljeni na oglasni deski Gimnazije Lava.

 

Ravnateljica

 Irena Posavec

Skip to content