Želim, da se navdušiš nad tem, kdo si, kaj si, kaj imaš in kaj je še pred teboj.
Želim te spodbuditi k uvidu, da lahko sežeš veliko dlje, kot si segel doslej.
Virginia Satir

Šolsko svetovalno delo opravlja Davorka Polić Jošt, univ. diplomirana pedagoginja.
Telefon: 03 428 58 37
E-naslov: davorka.polic.jost@sc-celje.si
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8.00 do 15.00
Kabinet: C-38

Šolska svetovalna delavka pri svojem delu sodeluje z dijaki, učitelji, starši, vodstvom šole in drugimi zunanjimi ustanovami. Njena temeljna naloga je, da se v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli tako, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in izven nje.

Osnovne vrste dejavnosti:
• dejavnosti pomoči, razvojne in preventivnie dejavnosti ter
• dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Osnovna področja:
• učenje in poučevanje,
• šolska kultura, vzgoja, klima in red;
• telesni, osebni in socialni razvoj;
• poklicna orientacija;
• šolanje;
• socialno-ekonomske stiske.

Želimo si, dragi dijaki in spoštovani starši, da bi skupaj poiskali možnosti in poti, ki bodo sprejemljive za vse, in da bo naše sodelovanje preraslo v medsebojno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo. Verjamem, da bomo s trudom, prizadevanji ter odgovornim ravnanjem uresničili skupna in osebna pričakovanja.

Vaša svetovalna delavka Davorka Polić Jošt

 

Informacije za pomočnike pri tehnologiji gradnje

Informacije za zidarje, tesarje pečarje-keramike, izvajalce suhomontažne gradnje

Informacija za gradbene tehnike in okoljevarstvene tehnike

 

Skip to content