Tudi letos bomo organizirali tečaj prve pomoči (v nadaljevanju PP), predvsem za dijake 3. letnika. Kandidati lahko po zaključku opravljajo izpit iz PP za voznike motornih vozil, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa.

Dijaki se na tečaj prijavijo pri razredniku do torka, 18. 2. 2020.

Cena predavanj je 10,00 EUR na kandidata.

Če boste hoteli opraviti tudi izpit iz PP za vozniški izpit, boste Območnemu združenju Rdečega križa Celje plačali še izpitno takso (dogovor s predavateljem).

Tečaj bomo izvajali v popoldanskem času – dvakrat po štiri ure, predvidoma prvi teden v marcu.

Skip to content