V petek, 13. 10. 2023, smo dijaki 3. b razreda iz programa okoljevarstveni tehnik pod mentorstvom Janje Čuvan in Alenke Lah Kalan ob reki Savinji opravljali terenske vaje v okviru strokovnega modula Gospodarjenje z vodami.

Vodno okolje smo analizirali s fizikalnega in kemijskega stališča. Vzorce vode smo vzeli na različnih krajih ob reki Savinji in jim določili fizikalne parametre (temperaturo, motnost, barvo, vonj, električno prevodnost) in kemijske (pH, trdoto vode, raztopljeni kisik, vsebnost različnih ionov). Za delo na terenu smo uporabili hitre teste in posebne prenosne vmesnike Vernier, na katere lahko priključimo različne merilnike za merjenje posameznih parametrov. Le-ti so za tako delo zelo priročni. Uporabljamo jih tudi pri šolskem delu.

Terenske vaje smo zaključili z mislijo, da je reka Savinja življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam, je prostor za rekreacijo in sprostitev ter nenazadnje tudi učilnica v naravi.

Skip to content