Dijaki  drugega letnika so v četrtek, 19. 9. 2019, imeli  delavnico na temo medosebnih odnosov, preprečevanja nasilja ter spodbujanja medsebojnega spoštovanja, nenasilnega reševanja sporov v medosebnih odnosih.

 Delavnico so izvedli predstavniki Društva KLJUČ.

Šolska svetovalna služba

Skip to content