Dvakrat smo na šoli gostili razstavo Konstruktivne Alpe,

zato so nas iz Ministrstva za okolje in prostor povabili na ogled slavnostne razglasitve nagrajencev in poslali povezavo na spletne strani predstavitve projektov.

 

Ob promociji naših programov velikokrat poudarjamo, da je gradbeništvo, trajnostna graditev objektov, ena izmed  najpomembnejših panog gospodarstva.

Umeščanje objektov v okolje z varovanjem okolja pa najodgovornejše dejanje v družbi.

Zato verjamemo, da je vabilo k ogledu naše poslanstvo.

Vabilo Ministrstva za okolje in prostor – Alpska konvencija


Konstruktivne Alpe je sinonim vsealpskega sodelovanja med različnimi ministrstvi, izobraževalnimi in kulturnimi inštitucijami ter nevladnimi organizacijami. Namen mednarodne arhitekturne nagrade Konstruktivne Alpe, ki sta jo že petič zapored razpisala Švica in Kneževina Lihtenštajn,  je povezati države preko meja in prispevati k uresničevanju Alpske konvencije. Je tudi spodbuda za razmislek, kaj je kakovostno življenje in kakšno vlogo ima trajnostna prenova in gradnja. Slavnostno  razglasitev nagrajencev mednarodnega arhitekturnega natečaja Konstruktivne Alpe lahko spremljate  v petek,  6. novembra 2020, s pričetkom ob ​​18.30, preko povezave:https://zoom.us/w/98954166322?tk=1jWDVMOhWcOsxrgztwu3HQ4v_eRlJdXBNThAz9u6ous.DQIAAAAXCiDAMhZySGpLQndseFQwZUFhUmYtaTJqbXVnAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

K sodelovanju na mednarodni vsealpski arhitekturni natečaj so bili vabljeni arhitekti in investitorji, ki z gradnjo ali prenovo objektov sledijo ekološkim, ekonomskim ter socialnim in kulturnim merilom trajnostnega razvoja. Izmed 328 prijavljenih projektov bo mednarodna žirija podelila nagrade desetim, ki še posebej izstopajo z vidika trajnostne prenove in gradnje v Alpah. Njihove energetsko učinkovite, zadostne in konsistentne stavbe so lep zgled za to, kako prebivalcem in okolici zagotoviti še kakovostnejše življenje, obenem pa so tudi dokaz, da je pri njihovi gradnji oziroma prenovi mogoče doseči tudi prepletenost racionalnega s čutnim.
Zaradi trenutnih omejitev bo podelitev nagrad preko spleta. Več o nagradah in predhodnih razpisih Konstruktivne Alpe najdete na povezavi: www.constructivealps.net

Skip to content