o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

arhitekturna inštalacija »VISOKO VIDIM VEČ«

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

od 5. do 21. aprila 2017 na trgu pred kinom Metropol

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Ob prazniku Mestne občine Celje smo na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja izdelali arhitekturno inštalacijo stopnišča. Postavljena bo (je) na križišču Cankarjeve, Vodnikove in Stanetove ulice ob Plečnikovi palači Ljudske posojilnice. Inštalacijo smo poimenovali VISOKO VIDIM VEČ (dalje in bolje).
Z njo želimo nagovoriti meščane, naj se na ulici ustavijo, se povzpnejo po stopnicah in si ogledajo mestne vedute z druge perspektive. Njihov razgled po mestni pokrajini bo segal vzdolž rimskega Carduma (Stanetove ulice) vse do Glavnega trga.
Predvsem pa želimo spomniti Celjane na najznamenitejšo hišo v mestu – Plečnikovo palačo Ljudske posojilnice in jim omogočiti, da si jo ogledajo od blizu, predvsem pa občudujejo njene fasadne detajle.

VABILO K DRUGAČNEMU OPAZOVANJU MESTA
Ob vsakodnevnih sprehodih po mestu postopoma postajajo njegove arhitekturne značilnosti neopazne kulise. Če pa zapustimo parter ulice, se dvignemo fizično in miselno na višjo raven. Ko gledamo in vidimo drugače, postaneta tudi naša percepcija mesta ter razmišljanje o njem drugačna.
Krepitev pripadnosti našemu mestu, identifikacija z njim, prevpraševanje odnosa do mesta in razmislek o tem, kaj nam je v mestu všeč in kaj v njem pogrešamo, so glavni motivi vabila za vzpon na stopniščno inštalacijo.

OBELEŽITEV PLEČNIKOVEGA LETA
V letošnjem letu obeležujemo 145. obletnico rojstva (23. 1. 1872) in 60. obletnico smrti (7. 1. 1957) največjega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je pomembno zaznamoval tri evropske prestolnice – Dunaj, Prago in predvsem Ljubljano.
Svojo izjemno, a edino arhitekturno sled v Celju je zapustil s palačo Ljudske posojilnice, na katero smo Celjani izjemno ponosni.

OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA PRI SNOVANJU ARHITEKTURNE INŠTALACIJE STOPNIŠČA
Pri oblikovanju zunanje podobe stopniščne konstrukcije sta uporabljena dva na videz nezdružljiva arhitekturna elementa.
– LESENE BALKONSKE OGRAJE AVTOHTONE PODEŽELSKE ARHITEKTURE
V opažne deske ograje izžagani dekorativni motivi v različnih kompozicijskih prepletih oblikujejo za naš prostor značilne čipkaste ploskve, ki likovno plemenitijo zunanji videz mnogih stavb.
– BALUSTER
Baluster je zelo značilen oblikovni element Plečnikove arhitekture, uporabljen tudi na palači Ljudske posojilnice v Celju. Je okrogli ali oglati, leseni, kovinski ali kamniti stebriček; pogosto je močno zaobljen in profiliran. Značilen je za arhitekturo zgodnje renesanse. Primere iz poznega 15. stoletja najdemo na balkonih palač v Benetkah in Veroni.
Oba motiva sta združena pri oblikovanju lesene obodne stopniščne stene, ki je postala čipkasta ploskev z izrezanimi silhuetami balustra v naravni velikosti. V ploskovne odprtine smo vstavili izrezane segmente balustrov, ki kot vrtljivi elementi ustvarjajo iluzijo dinamične stene.
Avtorica prostorske inštalacije je Tanja Barle, arhitektka in učiteljica na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, na kateri v tem šolskem letu v programu gradbeni tehnik prvič izvajamo module oblikovanja. Lotevamo se številnih nalog, ki vzpodbujajo ustvarjalnost dijakov (mestne hišice, lampijoni, novoletne krasitve šolskega hodnika …), in jih radi javno predstavimo. Dijaki poklicnega izobraževanja SŠGVO (zidar, tesar, suhomontažer in polagalec keramičnih oblog) so pod mentorstvom učiteljev v gradbenih delavnicah Janeza Kričeja in Srečka Drakslerja celotno leseno konstrukcijo izdelali s pomočjo cnc-stroja

Skip to content