ZDRAVA ŠOLA

V letu 2014/15 bo vodilna rdeča nit duševno zdravje, na katero pa se lahko navezujejo tudi druge vsebine promocije zdravja. V želji, da bi bile vse Zdrave šole deležne enakih pogojev in istih vsebin promocije zdravja v šolskem okolju, so se na Nacionalnem institutu za javno zdravje odločili, da v naslednjem štiriletnem obdobju pripravijo poenoten skupni program za vse Zdrave šole, ki bo obsegal naslednje vsebine: duševno zdravje, prehrano, gibanje, alkohol, tobak, varnost, spolnost, ekologijo in druge javno zdravstvene teme, aktualne za šolski prostor.

Na naši šoli bomo pri načrtovanju projektov dali velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja dijakov. 

Koordinatorica je Slavica Volčanjšek.

Skip to content