Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje. Program Zdrave šole se dotika treh aspektov delovanja. V prvi vrsti je to naša primarna aktivnost – pouk, to je pouk o zdravju. Drugi aspekt delovanja je naša klima v razredu, šolska pravila, medsebojni odnosi, organiziranost prehrane ter ekološko osveščanje. Zadnji, tretji vidik delovanja pa je naša širša skupnost; sodelovanje s straši in lokalno zdravstveno službo.

 

V želji, da bi bile vse Zdrave šole deležne enakih pogojev in istih vsebin promocije zdravja v šolskem okolju, so se na Nacionalnem institutu za javno zdravje odločili, da v naslednjem štiriletnem obdobju pripravijo poenoten skupni program za vse Zdrave šole. Na naši šoli bomo pri načrtovanju projektov dali velik pomen preventivnim dejavnostim na področju zdravega razvoja in življenja dijakov, posebno pozornost bomo namenili duševnemu zdravju. Mentorica je Slavica Volčanjšek.

Skip to content