Projekt Zemljo so nam posodili otroci je raziskovalni projekt društva Planet Zemlja, kjer mladi (zadnja triada osnovne šole in srednje šole) s pomočjo mentorjev raziskujejo svoje lokalno okolje in v njem iščejo primere dobrih praks s področja okoljevarstva.

Pri tem se sodelujočih v projektu ne omejuje s kategorizacijo posameznikov, podjetij, ustanov, društev (v nadaljevanju nominirancev), ki jih evidentirajo kot dobre zglede (pomeni, da lahko predlagajo kogarkoli, ki v njihovem okolju (občini) pomembno sodeluje pri negovanju, varovanju in vzdrževanju kvalitete okolja). Predlaganega nominiranca nato uvrstijo v eno izmed kategorij (zemlja, zrak, voda, ozaveščanje, najbolj aktivna šola), v kateri je predlagani najbolj aktiven oziroma učinkovit, in pripravijo nominacijo. Ta mora zajemati dovolj kvalitetno in temeljito predstavitev nominiranca, da lahko strokovna komisija (strokovnjaki s področja, v katerem je nominacija predlagana) oceni dejanski prispevek okolju. Najboljši prejmejo priznanja ob svetovnem dnevu Zemlje na dogodku, na katerega se povabi vse sodelujoče in njihove nominirance.

Projekt že od začetka podpira aktualni predsednik Republike, ki se kot častni pokrovitelj tudi udeleži dogodka ob dnevu Zemlje, 22. aprila.

Skip to content