Celje, mesto mojega šolanja

V drugi polovici septembra so dijaki prvega letnika srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja v  okviru TVU pod vodstvom  Darje Povše, profesorice umetnostne zgodovine, in svojih razrednikov spoznavali Celje in njegove zakladnice zgodovinskih, kulturnih, turističnih in rekreacijskih bogastev. Dijaki so se seznanili z objekti, kjer so pustili pečat njihovi predniki.

Nazaj