Evropska komisija je izbrala šest informacijskih točk v okviru mreže Europe Direct v Sloveniji za obdobje 2021-2025, in sicer v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu in v Hrastniku.

V informacijskih točkah so na voljo informacije, publikacije ter drugo gradivo o delovanju, institucijah, politikah, programih in pobudah EU in še zlasti o njihovem vplivu na vsakdanje življenje. 

V četrtek, 13. in 20. 10. 2022, sta predstavnici Informacijske točke EUROPE DIRECT Savinjska, ki deluje v okviru Celjskega mladinskega centra in skrbi za informiranje o tematikah, vezanih na Evropsko unijo v Savinjski regiji, izvedli poučno delavnico, čigar namen je seznanjenje z osnovnimi dejstvi o Evropski uniji.  Dijaki so na uri modula odprtega kurikula Jaz in svet igrali družabno igro »EU namigi« s katero so preverili svoje znanje o Evropski uniji skozi že zapisane namige na igralnih kartah.

Skip to content