Dijaki 4A so imeli 9. oktobra strokovno ekskurzijo, na kateri so nam predstavniki podjetja 2TDK predstavili gradbišča na trasi drugega tira me Divačo in Koprom. Vodja projekta nam je orisal značilnosti okolja in geološke posebnosti, ki zahtevajo veliko sprotnega prilagajanja med izvedbo del.

Po končanem ogledu smo si ogledali Piran ter nekaj prostega časa izkoristili za kosilo in kopanje.

Na Trasi Drugega Tira Divaca

Skip to content