Z Mestno občino Celje se je naša šola dogovorila za nadaljevanje dela pri spominski hiši Alme Karlin.

Hišo, ki smo jo v letih 2009 – 2010 v celoti prenovili, je kazila propadajoča hišica za goste. Hišica je bila v letu 2020 odstranjena.

Hišico bomo izdelali/rekonstruirali po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje in dogovori z Mestno občino Celje. Vsa dela bodo dijaki izvedli v okviru praktičnega pouka in tudi kot izdelke za zaključni izpit  pod mentorstvom učiteljev praktičnega pouka.

V tednu,  od 3. 5 do 7. 5., so dijaki izdelali temeljno betonsko ploščo. Nekaj fotografij si lahko ogledate v galeriji.

 

Iz projektne naloge »ALMA V PEČOVNIKU«

(Celovita prenova in rekonstrukcija objektov z zunanjo ureditvijo ter vsebinskim predlogom programa); Zavod CELEIA Celje

»Spominska hiša Alme M. Karlin v Pečovniku je skupaj z manjšim objektom in vplivnim območjem z odlokom razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje in varovan v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter vpisan v register nepremične kulturne dediščine. Varstveni režim določa ohranjanje spomenika v vsej njegovi izvirnosti in neokrnjenosti z namenom predstavitve arhitekturnih lastnosti določenega okolja in časa ter etnoloških, zgodovinskih in kulturnih vsebin povezanih z načinom življenja v določenem času. Hiša se nahaja v okviru razloženega naselja Pečovnik v občini Celje. Prvotno je stavba imela funkcijo zidanice, kasneje pa je bila preurejena v bivalno enoto. Na podlagi potrdila GURS je dokazano, da je bil objekt evidentiran v zemljiški kataster že vsaj leta 1899. V njem sta živeli pisateljica, poliglotka, slikarka, teozofinja in svetovna popotnica Alma M. Karlin, rojena v Celju ter njena prijateljica, slikarka Thea Gammelin.

Alma M. Karlin se je rodila v meščanski družini leta 1889 v Celju. V svoji mladosti se je veliko izobraževala, opravila izpite iz osmih tujih jezikov od katerih je nekatere tudi poučevala. Leta 1919 se je sama odpravila na pot okoli sveta, ki je neprekinjeno trajala osem let. V času svojega življenja je napisala veliko knjig in člankov ter zbrala obsežno zbirko etnološkega materiala, ki je deloma na ogled javnosti v sklopu stalne razstave v Pokrajinskem muzeju Celje. Umrla je leta 1950 v Pečovniku kamor se je preselila skupaj s svojo prijateljico Theo Gammelin. V hiši, v kateri je bil njen poslednji dom, je na ogled razstava o njenem življenju in delu. Alma M. Karlin je bila izbrana za pomembno osebnost mesta Celja, njen zadnji dom pa je pridobil status spomenika lokalnega pomena in predstavlja etnološko profano stavbno dediščino«.

Skip to content