Izobraževalni  center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel tudi letos za dijake Šolskega centra Celje pripravil  tradicionalno tridnevno interaktivno delavnico INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE.  Delavnica je potekala od 18. do 20. januarja 2023 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se ju tudi trije dijaki naše  šole: Gašper Grčar (G-3. a), Anže Golčman (G-3. b) in Sven Pildek (G-3. e).

 

Delavnica je za udeležence brezplačna in je prispevek podjetja Štore Steel k razvoju inovativnosti in kreativnosti med mladimi.

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel

Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Naloge, ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča.

Zadnji dan so  rezultate svojega dela predstavili organizatorjem , sodelujočim dijakom ter svetovalnim delavkam šol ŠC Celje, ki so se udeležile zaključne prireditve.

V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, se srečali s sodobno tehnologijo in s konkretnimi problemi iz gospodarstva. Spoznali so, da si bodo morali v življenju nabrati še veliko izkušenj in nenehno širiti svoje znanje, pa tudi to, da se strokovnjaki v gospodarstvu srečujejo s problemi, ki zahtevajo več mesecev ali celo več let trdega dela.

 

Dogodek so organizirale svetovalne delavke ŠC Celje. Koordinatorica je bila Urška Stepišnik, svetovalna delavka na SŠ KER.

 

Skip to content