Interaktivna delavnica INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za 15 dijakov Šolskega centra Celje letos že osmič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 11. do 13. januarja 2017 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je tudi trije dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik: Ana Marija Hren, Maja Rehar in Andraž  Letojne.

 

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se  razdelili v štiri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. V skupinah so sodelovali dijaki različnih šol oz. programov. Zadnji dan so  rezultate svojega dela predstavili predstavnikom podjetja ter učiteljem in dijakom, ki so se udeležili zaključne prireditve.

 

Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Naloge, ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. Na zaključni predstavitvi so izžarevali energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu.  V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, spoznali so nove prijatelje, se srečali s sodobno tehnologijo in s konkretnimi problemi iz gospodarstva.

 

Predstavnikom Izobraževalnega centra Štore in podjetja Štore Steel se v imenu Šolskega centra Celje ter v imenu naših dijakov, udeležencev interaktivne delavnice Inovativnost in ustvarjalnost za mlade, iskreno zahvaljujemo za dragocene izkušnje in odlično popotnico za življenje in se priporočamo za nadaljnje sodelovanje.

 

Svetovalna služba ŠC Celje

Nazaj