1. marca in 11. aprila 2024 smo dve uri modula Jaz in svet namenili predavanju oz. delavnici Ljubezen in spolnost.

90-minutno delavnico sta vodila dva inštruktorja, člana Društva študentov medicine Maribor, ki sta ob PPT-predstavitvi razvila diskusijo o izbranih temah, povezanih s spolnostjo.

Vsi smo si v času odraščanja želeli jasne in razumljive informacije v povezavi s spolnostjo. Tudi dandanes je spolnost še vedno tema, o kateri mladostniki predvsem v času srednješolskega izobraževanja želijo izvedeti veliko. O spolnosti se tako najstniki kot odrasli težko pogovarjamo medgeneracijsko. Spolna vzgoja velikokrat pristane izven učnih načrtov ali pa je v formalnem izobraževanju slabo zastopana. Poleg tega mladi zaradi lahke dostopnosti pogosto posegajo po informacijah na spletu. Ob tem pa se jih premalo zaveda, da so te informacije velikokrat strokovno nepreverjene in nekorektne.

Skip to content