Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel za 15 dijakov Šolskega centra Celje letos že enajstič pripravil brezplačno tridnevno interaktivno delavnico Inovativnost in ustvarjalnost za mlade. Delavnica je potekala od 29. do 31. januarja 2020 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je tudi trije dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik: Špela Dragovan, Nik Kladnik in Matija Vitasovič.

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, potem pa so se razdelili v tri skupine in se lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. Skupina, v kateri so bili dijaki naše šole, je imela nalogo izboljšati logistiko skladiščenja z generiranjem vseh možnih poti v skladišču. Do rešitve so poskušali priti z uporabo računalniškega programa AutoCAD. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili organizatorjem ter učiteljem in dijakom, ki so se udeležili zaključne prireditve.

Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Naloge, ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in bogatimi izkušnjami. Na zaključni predstavitvi so izžarevali energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, se srečali s sodobno tehnologijo in s konkretnimi problemi iz gospodarstva.

Svetovalna služba

Skip to content