O novi gradbeni zakonodaji tudi na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja

Gradbeni zakon s precej novostmi bo začel veljati 1. 6. 2018, zato so  na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolskega centra Celje v sodelovanju z Društvom gradbenih in inženirjev in tehnikov Celje – Dgit, v četrtek, 15. 2., pripravili izobraževanje za gradbince naše regije.

Izobraževanje je izvedla Anja Glušič, u. d. i. g. preko CPU – Gospodarske zbornice Slovenije.

» Od 1.6.2018 naprej bo obvezna uporaba novega Gradbenega zakona (GZ), ki bo nadomestil obstoječi Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). GZ ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov in prinaša številne spremembe, ki bodo imele vpliv predvsem na sklepanje pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov, kot tudi pri izvedbi le teh. GZ uvaja nove definicije in pomene izrazov, med drugim širi tudi definicijo objekta. Z uporabo novega zakona se bodo krepile vloge udeležencev pri gradnji, predvsem nadzorniku, spremembe pa so tudi pri investitorju, projektantu in izvajalcu. Širi se obseg gradenj brez gradbenega dovoljenja, a hkrati poostruje zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja. Po novem imamo 8 bistvenih zahtev, uvedeno obvezno pomoč investitorju pred začetkom upravnega postopka, možnost zahteve pred odločbe kot novega upravnega akta, ki se nanaša na pogoje za umestitev objekta v prostor ter združen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in presoje vpliva na okolje, t.i. integralni postopek. GZ deli pristojnosti pri inšpekcijskem nadzoru, tudi na občinske inšpektorje in omogoča različne postopke legalizacije obstoječih nedovoljenih objektov.«

Izobraževanja se je udeležilo 78 gradbincev: člani Dgit, zaposleni v podjetjih: Remont, VOC, GIC Gradnje, Navor, VO-KA, Vilko grad, GP Dolacom, Vizura Vitez, Mika Dom, Studio Čebela, RCI,…

Društvo gradbenih inženirje in tehnikov v Celju deluje že več kot 60 let in vsako leto organizira nekaj dogodkov za njihovih preko 100 članov. Vsakoletna aktualna strokovna izobraževanja se izvajajo  v organizaciji Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja.

Ravnateljica Irena Posavec, ki je dolga leta aktivna članica Digta, je bila številne udeležbe zelo vesela. V uvodu je udeležence pozdravila kot sošolce iz srednje gradbene šole programa gradbeni tehnik, sošolce iz gradbene fakultete Maribor, bivše sodelavce iz Ingrada, nekdanje učence na  gradbeni šoli, člane društva, …, na vse se lahko šola obrne, ko potrebuje pomoč pri izobraževanju, uvajanju novih strokovnih vsebin v programe izobraževanja, sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov in pomoč ter donacij gradbeni materialov za izvajanje prostovoljskih projektov šole.

V odmoru, ob kavi in manjši pogostitvi, so sproščeno poklepetali predstavniki različnih podjetij, projektivnih birojev in tudi učitelji, kar je še druga pomembna vrednost takih srečanj.

Na šoli so veseli, da je v gradbenih podjetjih, kar se je čutilo v pogovorih s predstavniki, ponovno optimizem. Gradbena panoga je se je pobrala.

V zaključni zahvali je ravnateljica udeležence pozvala, da  naj vsi,  v vseh okoljih, gradbeni panogi  dajo pravo veljavo, da naj le povedo, da je poklic delo, pri katerem vidiš rezultate svojega dela, eno najlepših, da je gradbeništvo vedno zelo pomembno in, da je že  čas, da so se »zgodbe« kriz zaključile. 

Da se je kar nekaj tega že zgodilo, se je poznalo že na informativnem dnevu, kjer so imel na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja 80% večji obisk učencev od lani, ki so se zanimali za program gradbeni tehnik.

Nazaj