Z dijaki G3b, programa gradbeni in okoljevarstveni tehnik, smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali gradnjo obvoznice v Slovenski Bistrici. Obvoznica bo razbremenila tovorni promet v centru mesta. Pot smo nadaljevali v naselje Podboč, kjer deluje učna rastlinska čistilna naprava za omenjeno naselje. Dijaki so spoznali izgradnjo take čistilne naprave, njeno delovanje, prednosti in slabosti ter možnosti umeščanja v prostor. Zadnji del ekskurzije je bil namenjen ogledu učnega poligona Dole, kjer smo spoznali gradnjo različnih trajnostnih objektov, kot so jurta (mongolska hiša), zemljanka, bajer, zeliščna hiša, kompostni wc, drevesni wc. Izvedeli smo tudi kako poteka vgradnja male biološke čistilne naprave, ter katere so prednosti in slabosti uporabe le te. Za konec zanimive in poučne ekskurzije smo spoznali še zanimivo in uporabno rastlino po imenu Miskantus, možnosti njene pridelave in uporabe.

Polni novih znanj smo se veseli vrnili v Celje.

Vodja ekskurzije in razredničarka:

Alenka Lah Kalan

Skip to content