OBVESTILO OB MEDNARODNEM DNEVU STRPNOSTI

  1. november je mednarodni dan strpnosti – spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca Unesco leta 1995. Izobraževalni center EKSANA iz Šentjurja je poskrbel za prevod te deklaracije. V njej je zapisano tudi:

»Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbuja jo znanje, sporazumevanje, svoboda misli in vesti.

Strpnost je odgovornost. Strpnost je moralna dolžnost. In tudi politična in pravna zahteva.

Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru.

Strpnost ni popustljivost, prijaznost, prizanesljivost. Strpnost je predvsem aktiven odnos. Spodbuja ga priznavanje dostojanstva človeka, priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.«

Izobraževanje je najbolj učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti. In učimo se lahko tudi iz dobrih filmskih zgodb. Zato si bodo dijaki 1. a, 1. b in 1. c v petek, 16. 11. 2018 v Mestnem kinu Metropol ogledali film Nečista kri režiserke Amande Kernel.

Dijaki se bodo s spremljevalci pred Mestnim kinom Metropol zbrali ob 7.55. Ogled filma z uvodom filmskega publicista dr. Matica Majcna se bo začel ob 8. uri. Po ogledu  filma in malici se bo pouk nadaljeval 4. šolsko uro.

Cena vstopnice je 3 evre in 20 centov. Razredni blagajniki naj denar s podpisanim seznamom sošolcev oddajo razrednikom v sredo, 14. 11. 2018.

Nazaj