OBVESTILO – oddaja seminarskih nalog

Seminarske naloge za 4. enoto – POM se oddajo v sredo, 8. 5., tajniku POM A. Dobniku ali v tajništvu šole. Naloga se lahko pošlje tudi po pošti z datumom pošiljke 8. 5. 2019.

Nazaj