Danes, v četrtek, 12. 3., nekje ob 16.00, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo Okrožnico.

Povzetek 1. odstavka Okrožnice: »Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19, se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministra za zdravje,

od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno prenehala izvajati vzgojno- izobraževalna dejavnost. Če ima šola možnost izvedbe izobraževanja na daljavo,

šteje izveden pouk tudi v realizacijo ur pri izvedbi posameznega predmeta.«

 

Šola pripravlja pogoje za izvajanje pouka na daljavo. O njih bodo dijaki obveščeni, jutri, v petek, 13. 3., na razrednih urah.

Pouk bo v petek, 13. 3., potekal do vključno 6. šolske ure.

Skip to content