Dijakinje in dijaki prvih letnikov si bodo v mesecu septembru ogledali mesto Celje in spoznali nekatere njegove znamenitosti. Na ogled bodo odšli v spremstvu Darje Povše in učiteljev praktičnega pouka.

Na dan ogleda se dijaki ob 8.00 zberejo v učilnici 1. šolske ure (gradbene delavnice) in nato s spremljevalcema odidejo na ogled mesta.

13. 10. 2023: G-1. e

20. 10. 2023: G-1. d

Ogled mesta bo trajal do 11.00, potem imajo dijaki malico in nadaljujejo s poukom po urniku.

Na ogledu bodo dijaki uporabljali slušalke, zato naj imajo s sabo 1 EUR za stroške uporabe slušalk.

Stroški vstopnin bodo javljeni naknadno.

 

Arnold Ledl, ravnatelj

 

Skip to content