Dijaki 4. b so 27. septembra 2022 v okviru praktičnih vaj spoznali podjetje KOVA d.o.o., ki je akreditirano za opravljanje različnih meritev. Seznanili so se z uredbami, standardi in meritvami, ki se opravljajo na področju varstva zraka in hrupa. Podrobneje so pregledali še merilne instrumente za merjenje hrupa in meteoroloških podatkov ter ob železnici v neposredni bližini šole opravili pol urno merjenje.

Skip to content