Okrogla miza: Onesnaženost in poplavnost rek v Sloveniji – preventiva in sanacija

Skupnost okoljevarstvenih šol Slovenije je že drugo leto organizirala strokovni posvet, ki vključuje problem okoljevarstva. Lani so se v Ljubljani pogovarjali na temo zrak, letos pa je v Mariboru 23. januarja 2018 na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji potekala okrogla miza z naslovom Onesnaženost in poplavnost rek v Sloveniji – preventiva in sanacija. Moderator programa je bil glavni urednik Zelene Slovenije, Jože Volfand, sodelujoči pa Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode, Janez Polajnar, ARSO, dr. Tajan Trobec, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Stojan Habjanič, Biogradnja, in Roman Kramer, VO-KA Celje. Rdeča nit pogovora se je nanašala na upravljanje z vodami, ki je ena izmed prioritet razvoja Slovenije, z upoštevanjem varstva in urejanja voda ter njihove trajnostne rabe.

Okrogla miza je bila namenjena dijakom in učiteljem vseh okoljevarstvenih šol Slovenije. Vsaka šola se je na posvetu predstavila tudi s svojim promocijskim materialom. Našo šolo so zastopali dijaki programa okoljevarstveni tehnik: Nika Doler in Nika Guček iz 2. b, Jakob Mihelčič iz 3. c ter Ana Marija Hren in Maja Rehar iz 4. b z mentoricami Alenko Lah Kalan, Marjeto Petriček in Janjo Čuvan. Nova spoznanja so sodelujoči dijaki prenesli tudi svojim sošolcem.

Nazaj