V petek, 8. 9. 2023, je ob 9. uri v D-12 potekala podelitev spričeval poklicne mature dijakom, ki so jo opravljali v jesenskem roku. Eni izmed njih so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv gradbeni tehnik, drugi okoljevarstveni tehnik. S tem so zaključili šolanje na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja in pridobili srednjo strokovno izobrazbo ter pogoje za vpis na visokošolski študij.

Pred podelitvijo spričeval jim je nekaj besed najprej namenil gospod ravnatelj, Arnold Ledl, nato jih je z mislimi vzpodbude nagovorila še tajnica poklicne mature, gospa Janja Čuvan:

»Dragi dijaki! Če si nečesa zelo močno želite, lahko to dosežete. Najbrž bo zahtevalo potrpežljivost, težko delo, pravo borbo in veliko časa. Toda uresničljivo je!«

Sledila je podelitev spričeval. Dijakom jih je ob pomoči ravnatelja in tajnice PM razdelila razredničarka 4. a, Zrinka Kit Goričan.

V tem šolskem letu je šolanje na SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja uspešno zaključilo 45 dijakov.

Ob koncu podelitve smo prisluhnili še mislim Nobelove nagrajenke za kemijo, Marie Curie:

»Življenje ni lahko za nikogar. A kaj potem? Ohraniti moramo vztrajnost in še zlasti zaupanje vase. Verjeti moramo, da smo za nekaj nadarjeni, in to uresničiti za vsako ceno.«

Torej, dragi dijaki, zaupajte vase in srečno!

Janja Čuvan, tajnica PM

Skip to content