V šolskem letu 2019/20 smo si na naši šoli v okviru projektov, ki jih razpisuje Ekošola, prvič izbrali in izpeljali projekt Znanje o gozdovih – LEAF. Gozdovi so namreč naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati tudi za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti. Gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Je učilnica v naravi in navdih za življenje.

Dijakom programa okoljevarstveni tehnik smo gozd tekom šolskega leta predstavili na različne načine. Večkrat smo jih peljali v gozd in ga spoznavali tudi s pomočjo gozdarja. Pri predmetu varstvo okolja smo se pogovarjali o gozdnem ekosistemu, o tropskem deževnem gozdu. O biotopu (neživih dejavnikih okolja) in biocenozi (gozdnih živalih, rastlinah) ter o sami sestavi gozda … Dijaki so raziskovali tudi gozdove v bližini svojega domačega kraja. V jesenskem času so nabirali plodove (npr. kostanj), gozd fotografirali in napisali seminarsko nalogo o gozdu kot ekosistemu. Doma so poiskali besedila in pesmi, ki vključujejo temo gozd. Tako so se učili na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

Ob zaključku projekta Znanje o gozdovih – LEAF pa smo 24. junija 2020 ravnateljica naše šole, Irena Posavec, koordinatorica projekta Ekošola, Janja Čuvan, predstavnik dijakov, Mark Filip Mlakar iz 1. b, in gozdar Boštjan Hren iz Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, podpisali Gozdno listino, s katero smo se zavezali, da bomo tudi v prihodnje sledili smernicam programa LEAF – Znanje o gozdovih.

Skip to content