Dijakinje in dijaki so se dobro odzvali na okrožnico Duše Polak, koordinatorice Unesco ASP-net na SŠGVO, in na Decembrsko pismo dijakinje Špele Ipšek iz 3. a. Ustvarili smo spletno poslanico, s katero želimo nagovoriti širok krog ljudi – ob zavedanju ranljivosti je naša moč v povezovanju, solidarnosti.

 

Skip to content