Spoštovani dijaki!

 

Približujmo se h koncu šolskega leta 2019/20; v zadnjem delu tako drugačnega.

Zahvaljujemo se vam za vse delo in sodelovanje v tem kriznem obdobju

 

 1. POSTOPNO ODPIRANJE SREDNJIH ŠOL
 • V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bodo lahko pod strogimi zdravstvenimi ukrepi v šolo vrnili dijaki zaključnih letnikov. Urniki pouka oz. priprav bo objavljen na spletnih straneh.
 • Prehodno obdobje je namenjeno popravljanju, izboljševanju, zaključevanju ocen in pripravi na poklicno maturo in zaključni izpit.
 • Ključne zahteve za ponovni pouk so: biti zdrav, higiena rok (umivanje ali razkuževanje), higiena kašlja, nošenje zaščitne maske in socialna distanca (vsaj 1,5 m).
 • Dijakom, ki imate zdravstvene omejitve (rizične supine), je odsvetovana vrnitev v šolo. Skupaj s starši si preberite Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake (PRILOGA 1). Starši ali polnoletni dijaki se posvetujete z osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine ali pediatrije.
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da se dijakom odsvetuje vrnitev v šolo tudi v primeru, če je v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve.
 • Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Dijaki morajo ob ponovnem vstopu v šolo poslati podpisano izjavo (PRILOGA 2) Izjavo skenirate ali fotografirate ter jo pošljete razredniku na e-pošto. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam.
 • Šolska kuhinja v tem času ne bo delovala, zato si malico prinesite s sabo.
 • Vsi drugi dijaki se boste do konca šolskega leta izobraževali na daljavo.
 • Vsi si morate še enkrat pogledati vse informacijske grafike na spletni strani šole: https://gvo.sc-celje.si/infografike-kako-lahko-preprecim-sirjenje-novega-koronavirusa-sars-cov-2019/.

VRNITEV DIJAKOV ZAKLJUČNIH LETNIKOV

 • Pouk (priprava )po potekal kombinirano, deloma v šoli in deloma doma.
 • Do petka, 15. 5. 2020, bomo objavili protokole Šolskega centra Celje za vstop v šolo in izstop iz nje ter dodatna navodila. Do takrat pa si prosim, preberite Higienska priporočila NIJZ (PRILOGA 3).
 • Pri pripravi urnika smo upoštevali maksimalno dovoljeno število dijakov v učilnici; to je 15. Ves dan boste v isti učilnici (vključno z malico, tudi odhodov v trgovino ne bo), menjavali se bodo le učitelji.
 • Vrata in okna bodo smeli odpirati in zapirati samo učitelji.
 • Vseskozi morate vzdrževati medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m).
 • Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej morate uporabljati lastno zaščitno masko. Ko sedite pri pouku, jo lahko odložite. V primeru, da se vam približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 m, si masko ponovno nadenete. Masko je treba občasno zamenjati (na 2 do 3 ure).
 • V učilnicah morate dijaki zasesti le določene (označene) prostore in se ves čas zadrževati na istem mestu.
 • Zapuščanje učilnic ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij, ki jih lahko uporabljate tudi med poukom, saj bodo odmori po dogovoru.
 • V sanitarijah vzdržujte ustrezno razdaljo in vestno skrbite za higieno rok.
 • S sabo prinesite vse, kar potrebujete za delo pri posameznem predmetu: šolske potrebščine, vodo v plastenki in malico, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice vseskozi zračile, zaščitne maske, razkužilo ter vrečko, v katero boste odlagali uporabljeno zaščitno masko.
 • Priporočamo, da vsako uro ob intenzivnem zračenju stoje naredite nekaj razteznih vaj.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.

 

DODATNE USMERITVE 

 • Dijake nižjih letnikov, za katere bomo presodili, da morajo priti v šolo bodisi zaradi ocenjevanja bodisi kakšnega drugega razloga, bodo o vrniti individualno obveščali razredniki, praviloma po elektronski pošti ali drugem ustaljenem informacijskem kanalu.
 • Ustaljena praksa izobraževanja na daljavo poteka dalje. Če bo učitelj zaseden z delom v šoli, vam bo dal dodatne naloge za samostojno delo.
 • Govorilne ure naj starši opravijo v dogovoru z razrednikom, priporočamo uporabo elektronske pošte, telefonov ter aplikacije MS Teams, kjer se lahko učitelji in starši slišijo preko profilov svojih otrok.
 • Ažurno spremljajte obvestila na spletni strani šole.
 • Še vedno računamo na vaše odraslo ravnanje in prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.

 

 

Skip to content