Glede na izjemno resno epidemiološko situacijo in zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa se ponovno uvede pouk na daljavo od 1. 4. dalje.

Za izvedbo pouka veljajo naslednja pravila.

 

 1. Izvedba pouka
 • Pouk na daljavo bo potekal po urniku.
 • Pouk bo potekal po komunikacijskem kanalu: MS Teams, ki pa ga dopolnjuje e-pošta in e-učilnica.
 • Dijaki učitelju/razredniku takoj sporočite, če česa in zakaj ne boste zmogli. V primeru odsotnosti, odpovedi kamere, računalnika ali mikrofona učitelju/razredniku na e-naslov pošljete opravičilo. Razrednik bo želel tudi obvestilo staršev.
 • Dijaki, ki imate doma samo stacionarne računalnike brez kamer in mikrofonov, se v videokonferenco pridružite s pametnim telefonom.
 • Dijaki morate biti pri pouku prisotni, sodelovati, delati lastne zapiske, oddajati naloge pri posameznih predmetih, izpolnjevati obveznosti in učiteljem dajati povratne informacije.
 • Glede na potek izobraževanja, zmanjšanja in težjega pregleda nad delom posameznega dijaka, dijaki prevzemate odgovornost za svoje (ne)delo.

 

 1. Preverjanje in ocenjevanje znanja
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja bo potekalo tudi na daljavo po obstoječem mrežnem planu.

 

 1. Ostalo
 • V času izvajanja pouka na daljavo učitelji vodijo evidenco vključevanja dijakov v pouk. Če se posamezni dijak ne vključuje, bo razrednik v zvezi s tem vzpostavil stik z njim ali z njegovimi starši ter poskušal ugotoviti in odpraviti razloge. Pri tem lahko sodeluje tudi šolska svetovalna služba.
 • Ob vizualnih stikih z učiteljem se morajo dijaki počutiti varno, zato je pomembno, da učitelj upošteva domače razmere in preverjanja in ocenjevanja ne pogojuje z vizualnimi in drugimi pogoji (npr. pospravljena miza, prostor ipd.).
 • Organizirali bomo tudi interesne  dejavnosti v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.
 • Spremljajte obvestila na spletni strani šole ter ostala obvestila preko elektronske pošte in aplikacije Teams.

 

Prosimo za odgovorno ravnanje in upoštevanje  navodil v dobro zdravja ter čim kvalitetnejše izvedbe pouka.

Irena Posavec, ravnateljica

Skip to content