V ponedeljek, 13. 12. 2021, se je dijakom prvega letnika nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter dijakom programa gradbeni tehnik predstavilo celjsko podjetje Hermi, d. o. o..  

Omenjeno podjetje dijakom, ki se šolajo za poklice na področju strojništva, gradbeništva in elektrotehnike, omogoča opravljanje obvezne prakse in počitniškega dela ter kadrovske štipendije. Po uspešno opravljenem praktičnem usposabljanju nudijo tudi možnost zaposlitve.

opravljenem praktičnem usposabljanju

nudimo tudi možnost zaposlitve.

Stipendija Hermi Slo Strojnistvo Elektro Gradbenac Srednja

 

Skip to content