V Policiji že več let aktivno izvajajo politiko zaposlovanja, s katero želijo povečati zanimanje za poklic policista. Med drugim želijo s specifikami policijskega dela seznaniti tudi dijake, še posebej dijake višjih letnikov.

V četrtek, 12. 12. 2019, so predstavniki Policije zainteresiranim dijakom 3. in 4. letnika predstavili višješolski študijski program POLICIST. Na predstavitvi so dijaki dobili informacije o zaposlovanju v Policiji, vpisnih pogojih na Višjo policijsko šolo  ter načinu in oblikah izvajanja študija.

Več na

https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/organiziranost/generalna-policijska-uprava/policijska-akademija/pa-visja-policijska-sola

Skip to content