V četrtek, 30. 1. 2020, sta direktor, doc. dr. Gašper Gantar in študentka Visoke šole za varstvo okolja in ekotehnologijo,  Veronika Bastl,  predstavili dijakom četrtega letnika programa okoljevarstveni tehnik dodiplomski študijski program na omenjeni fakulteti.  Na predstavitvi so dijaki dobili informacije o predmetniku, načinu in oblikah izvajanja študija, projektih ter možnosti zaposlovanja.

Več na

https://www.vsvo.si

Skip to content