V ponedeljek, 25. 9. 2023, sta nas z Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane obiskala raziskovalca Melita Tramšek in Marko Jeran z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo. Za dijake 1. a, 1. b, 1. c in 4. b sta v okviru projekta »Noč ima svojo moč« na povabilo Janje Čuvan pripravila zanimive poskuse s področja kemije. Vsak poskus sta tudi strokovno obrazložila. Z vključevanjem in sodelovanjem dijakov sta jim na zanimiv način želela približati znanost in raziskovalno delo, kar jima je tudi uspelo.

Projekt »Noč ima svojo moč« je bil dvoletni projekt Konzorcija partnerjev Ustanove Hiša eksperimentov, Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta, Tehniškega muzeja Slovenije, Geološkega zavoda Slovenije ter Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Cilj projekta »Noč ima svojo moč« je bil zasnovati skupek aktivnosti, ki so jih izvedli v okviru Evropske noči raziskovalcev (ERN) v letih 2022 in 2023, in tako čim širšemu krogu ljudi predstavili raziskovalce in njihovo delo.

Naše dijake smo povprašali, kako po njihovem mnenju znanost in raziskovanje vplivata na naša življenja?

Navajamo nekaj odgovorov:

  • Z novimi spoznanji in ugotovitvami človek dostikrat spremeni svoje mišljenje oz. prepričanje bodisi o ravnanju z naravo ali drugih stvareh. Z znanjem, ki ga pridobimo, poskušamo razumeti stališča drugih. LANA
  • Vplivata na splošno razgledanost posameznikov, ljudi. TANJA
  • Mislim, da vplivata pozitivno. Z raziskovanjem se nekaj več naučiš o določeni temi. JAKOB, SARA
  • Imata dober vpliv. Seznanjeni smo, kako se je znanost razvijala skozi čas. Raziskovanje pa tudi vpliva na nas. Ob tem se učimo, širimo svoje znanje in spoznavamo zakonitosti življenja. URŠA, ANDRAŽ
  • Smo bolj razgledani, lažje si razlagamo pojave, ki se dogajajo v naravi. Razne raziskave in posledično njihove ugotovitve lahko pripomorejo k razvoju znanosti, npr. v medicini. ANŽE
  • Vplivata na našo razgledanost in naš pogled na svet. KRISTIJAN, LAN
  • Mislim, da znanost vpliva na nas vsak dan, saj se lahko z dneva v dan naučimo nekaj novega. GAL, SVEN
  • Na življenje vplivata pozitivno, saj tako pridemo do novih ugotovitev in dejanj. ANŽEJ, MARTIN
  • Če ne bi raziskovali, ne bi vedeli, kaj je dobro in kaj slabo za nas, naše zdravje, počutje. DOMEN
  • Znanost in raziskovanje sta temelj napredka in razvoja, saj brez raziskovanja ne bi iznašli veliko stvari, ki jih sedaj uporabljamo v vsakdanjem življenju. To spreminja svet. Čas pa bo pokazal, ali na bolje ali na slabše. LANA

Janja Čuvan

Skip to content