POKLICNA MATURA 2019/2020

 

PROGRAM: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

 

RAZPIS TEM ZA 4. IZPITNO ENOTO

-izdelek oz. storitev in zagovor-

 

TEME:

 

Na izpitu se ocenjujejo splošne in poklicne kompetence, ki so jih dijaki pridobili pri strokovnih modulih:

 

  • GOSPODARJENJE S PITNO IN TEHNOLOŠKO VODO,
  • GOSPODARJENJE Z ODPADKI,
  • GOSPODARJENJE Z ODPADNIMI VODAMI,
  • GOSPODARJENJE S PROSTOROM IN KAKOVOST TAL,
  • ORGANIZACIJA DELA IN POSLOVANJA,
  • OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA,
  • ENERGIJA IN OKOLJE,
  • VARSTVO ZRAKA.

 

 

Poleg navedenih tem lahko v soglasju z mentorjem izberete lastno temo. Mentorji imajo oz. bodo pripravili največ 5 tem.

 

Teme oz. področje izberite najkasneje do petka, 8. 11. 2019, in svojo odločitev posredujte izbranemu mentorju, ki vam bo dal vsa nadaljnja navodila za delo.

 

Rok oddaje je torek, 12. 5. 2020.

 

 

Mentorji:

Marjeta Petriček

Marlenka Žolnir Petrič

Janja Čuvan

Zrinka Kit Goričan

Ljubo Milenkovič

Andrej Hrastnik

Miran Škorjanc

Alenka Lah Kalan

 

                                                                                                                                              Ravnateljica

                                                                                                                                               Irena Posavec

Skip to content