Razpis tem za 4. izpitno enoto program okoljevarstveni tehnik

POKLICNA MATURA 2016/2017

 

PROGRAM: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

 

RAZPIS TEM ZA 4. IZPITNO ENOTO

-izdelek oz. storitev in zagovor-

 

TEME:

 

Dijaki izbirate teme in mentorje v okviru strokovnih modulov:

 

  • GOSPODARJENJE S PITNO IN TEHNOLOŠKO VODO,
  • GOSPODARJENJE Z ODPADKI,
  • GOSPODARJENJE Z ODPADNIMI VODAMI,
  • GOSPODARJENJE S PROSTOROM IN KAKOVOST TAL,
  • ORGANIZACIJA DELA IN POSLOVANJA,
  • OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA,
  • ENERGIJA IN OKOLJE,
  • VARSTVO ZRAKA.

 

 

Poleg navedenih tem lahko v soglasju z mentorjem izberete lastno temo. Mentorji imajo oz. bodo pripravili največ 5 tem.

 

Teme oz. področje izberite najkasneje do petka, 28. 10. 2016, in svojo odločitev posredujte izbranemu mentorju, ki vam bo dal vsa nadaljnja navodila za delo.

 

Rok oddaje je torek, 9. 5. 2017.

 

 

Mentorji:

Marjeta Petriček

Marlenka Žolnir Petrič

Janja Čuvan

Zrinka Kit Goričan

Ljubo Milenkovič

Andrej Hrastnik

Miran Škorjanc

Tanja Barle

Alenka Lah Kalan

Nazaj