Strokovna ekskurzija g-2.b v Ekoremediacijski center v Poljčane

V sredo ,18. maja smo se skupaj z dijaki G-2.b ter peščico dijakov prvega in četrtega letnika okoljevarstvenih tehnikov odpravili v Dole pri Poljčane na ogled in preizkus učnega poligona za samooskrbo, ki je edini te vrste v Evropi. Poligon je namenjen pridobivanju izkustvenega znanja na področju samooskrbe, ekološkega kmetijstva, večnamenski rabi vodnih virov itd. . Z dijaki smo si najprej v dveh skupinah ogledali celoten učni poligon, na poti se naučili kako pravilno sestavimo hotel za žuželke, naredili enostavno analizo zemlje, se naučili pripraviti domače gnojilo za rastline iz jajčnih lupin  ,… . Po ogledu pa nas je čakala delavnica na kateri smo se v skupinah naučili kako narediti gredo za 365 dni z uporabo najrazličnejših materialov. Skupaj z vodjo poligona g. Ano Vovk Korže smo preživeli čudovit dan v naravi ter se ob tem  veliko novega naučili.

Vodja ekskurzije : Alenka Lah Kalan

Nazaj