TERENSKE VAJE OB REKI SAVINJI – UČILNICA V NARAVI

V petek, 31. 5. 2019, smo dijaki 2. b razreda iz programa okoljevarstveni tehnik ob reki Savinji opravljali terenske vaje v okviru strokovnega modula Laboratorijska tehnika.

Vodno okolje smo analizirali s kemijskega stališča. Vzorce vode smo vzeli na različnih krajih ob reki Savinji in jim določili pH, trdoto, vsebnost nitrata, nitrita, amonija in fosfata. Za delo na terenu smo uporabili hitre teste. Le-ti so za tako delo zelo priročni.

Terenske vaje smo zaključili z mislijo, da je reka Savinja življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam, je prostor za rekreacijo in sprostitev ter nenazadnje tudi učilnica v naravi.

Nazaj